NARODNE NOŠNJE

 
 

Sponjače (podsuknje) oblačile su se ispod rubače. Žene su znale oblačiti i po pet sponjača kako bi rubača stajala što šire i ljepše. Sponjače su na rubovima imale prišivenu usku heklanu traku tzv. špicu.

Sponjača na prvoj slici je original Bare Orehovački (rođ. 1934. godine), koja je u Orehovec došla za snahu iz sela Međe. Prema njenim riječima, osim crvenog poruba na špicama sponjače, žene iz Međe, špice na sponjačama i rubačama porubljivale su u plavoj, ljubičastoj, zelenoj i žutoj boji.

Sponjača na trećoj fotografiji umjesto špice ima štikani rub, a na četvrtoj slici su prikazane kraće i uže sponjače, koje su se odijevale kada se išlo na zabave, kako bi u plesu ostale pripijene uz tijelo.

Rubače su se oblačile na sponjače kao vanjska suknja.

Rubača na prvoj slici je iz sela Bogačeva, a stara je preko 150 godina. Na njoj je autohtoni vez koji je vezen po spojevima dviju pola da bi se spajani rub ukrasio.

Na drugoj slici je originalna rubača iz Orehovca, Jane Gajski (rođ. 1890. godine).

 

 

Fortun (naš termin za fertun) je glavni dio donje ženske nošnje.


Fortuni su bili ukrašeni s velikim i malim špicama, čiji su rubovi bili u raznim bojama, kao i kod rubača i sponjača.


Fortun prikazan na prvoj slici je iz sela Bogačeva, drugi fortun iz Orehovca, a na trećoj slici je fortun iz sela Međe. Fortuni prikazani na slikama stari su više od 150 godina.

 

Fortun s ovih fotografija replika je fortuna Ružice Beloše (rođ. 1933. godine) iz sela Orehovca. Ovaj fortun je iz 40-tih godina 20. stoljeća.

 

 

Čarape su bile sastavni dio tradicionalne ženske nošnje. Za blagdane su se nosile tanke i visoke bijele čarape, a zimi vunene čarape.