ČLANOVI

 
POPIS AKTIVNIH ČLANOVA KUD-a PRIGOREC
DJEČJA SEKCIJA
   
     
Alojz Horvat
Alojz Horvat
Anita Ivšak
Andrea Franjčević
Andrea Franjčević
Antonia Furmeg
Ana-Marija Petric
Dorotea Franjčević
Anamarija Tomak
Jasmina Funtak
Antonija Kos
Antonija Kos
Karolina Šok
Dubravka Funtak
Dubravka Funtak
Martin Hrg
Emanuela Petric
Emanuela Petric
Mihaela Ivanek
Ivana Horvat
Ivana Horvat
Mihael Ivšak
Ivančica Petric
Ivančica Petric
Tea Franjčević
Ivica Benjak
Valerija Kos
Ivica Šantić
Veronika Furmeg
Ivka Petric
Karla Senko
Karla Senko
Katarina Pofuk
Katarina Pofuk
Kristijan Vlah
Kristijan Vlah
Krunoslav Benčak
Krunoslav Benčak
Lucija Crnčić
Lucija Crnčić
Lucija Hrg
Lucija Hrg
Lucija Šantić
Lucija Šantić
Luka Šantić
Luka Šantić
Mateo Mlinarić
Mirjana Mlinarić
Nada Siladi
Nada Siladi
Sabina Feltrin
Sabina Feltrin
Snježana Hrg
Snježana Hrg
Vesna Antolić
Vesna Antolić