PONOVNO U HRA┤INI

Povodom dana op鎖ne Hra规ina Trgovi规e u petak (26.05.) odr綼na je ve鑕r folklora u dvorani Doma Kulture u Trgovi规u u organizaciji KUD-a ''Meteror'' Hra规ina Trgovi规e. Ve tre鎢 godinu zaredom gosti smo u lijepom zagorju.

Uz doma鎖ne KUD "Meteor" Hra规ina Trgovi规e, nastupali su i drugi KUD-ovi sa podru鑚a sjeverozapadne Hrvatske. Mi smo se ove godine predstavili sa ''Peteranjski spomenjki'' novim scenskim prikazom koji smo izvodili i na smotri izvornog folklora.

Nakon nastupa svih KUD-ova, uputili smo se u prostorije vatrogasnog doma u Trgovi规u, gdje smo imali ve鑕ru, a poslije smo se pridru緄li ostalim KUD-ovima u 筧toru, gdje nas je do kasnih ve鑕rnjih sati zabavljao bend uz koji smo plesali i pjevali do ranih jutarnjih sati. Hra规ina nas je ponovno odu筫vila, te dokazala da je odli鑞o mjesto za zabavu i dru緀nje!

/Ana-Marija Petric Vlah/