VE菶R FOLKLORA U HRA┢INI

Povodom dana op鎖ne Hra规ina Trgovi规e u subotu (28.05.) odr綼na je ve鑕r folklora i izlo綽a rukotvorina Vezilja KUD-a "Meteor" u dvorani Doma Kulture u Trgovi规u.

Uz doma鎖ne KUD "Meteor" Hra规ina Trgovi规e, nastupali su i drugi KUD-ovi sa podru鑚a sjeverozapadne Hrvatske. Mi smo se predstavili sa ve dobro poznatim scenskim prikazom ''Na Petrove popoldan'', i posebno odu筫vili plesom i pjesmom ''Moj je otac 箄star'' , 鑙ji je tekst nasmijao sve prisutne.

Nakon nastupa svih KUD-ova, uputili smo se u prostorije vatrogasnog doma u Trgovi规u, gdje smo imali ve鑕ru, a poslije smo se pridru緄li ostalim KUD-ovima u 筧toru, gdje nas je do kasnih ve鑕rnjih sati zabavljao bend uz koji smo proslavili ro餰ndan na筫 鑜anice Maje.


/Ana-Marija Petric Vlah/

Highslide JS
Highslide JS