REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA KUD-A PRIGOREC

18. travnja 2015. godine održana je redovna godišnja skupština KUD-a Prigorec Sveti Petar Orehovec u prostorijama KUD-a s početkom u 18.00h.

Na skupštini podnesena su izvješća o aktivnostima i poslovanju udruge u 2014. godini te plan aktivnosti za 2015. godinu.

Na skupštini je prezentirano izvjeće o dosadašnjem radu, financijsko izvješće kao i plan rada Udruge za 2015. godinu. Također su dodjeljena priznanja za 5 godina aktivnog rada i sudjelovanja u društvu.

Aktivnosti KUD-a u protekloj godini odvijale su se, osim u nastupima, na svim manifestacijama na koje smo bili pozvani i u obnavljanju naših narodnih nošnji,te istraživanju Ivanjskih i božićnih običaja,pjesama i plesova.

Skupština je prihvatila i predloženi plan aktivnosti za ovu godinu od kojih možemo istaknuti okupljanje i uključivanje u rad mlađih članova. Od ostalih aktivnosti planirano je sudjelovanje na svim manifestacijama,stručnim seminarima,uvježbavanje novih koreografije na čelu sa novom voditeljicom (Ana-Marija Petric). Potrebno je nastaviti i sustavno istraživanje pjesama i plesova potkalničkog kraja.

Zahvaljujemo svim članovima koji su aktivni i koji ulažu trud u rad društva.

Zapisnik sa sjednice možete pročitati OVDJE.

 


seminar